?kolen?

?kolen? z?kladn? a opakovac? pro u?ivatel? OOPP pro pr?ce ve v??k?ch a nad volnou hloubkou dle na??zen? vl?dy ?.362/2005 sb a vyhl?ky ?.415/2003 ?B? v prostor?ch pracovi?t? klienta.

 
ZAPE servis s.r.o., N?vs? 339, 739 92 N?vs?
Telefon +420 724 021 250, E-mail: zapeservis@seznam.cz